POWER4BIO: séria webinárov o potravinách a krmivách

Projekt POWER4BIO vás pozýva na sériu ôsmich webinárov o potravinách a krmivách, kde odborníci z konzorcia POWER4BIO budú prezentovať postrehy o aktuálnom stave potravín a krmív na úrovni EÚ, inovatívnych praktikách a kľúčových aspektoch pre úspešné obchodné praktiky, hodnotové reťazce, udržateľnosť, príležitosti na financovanie a podporné politiky.

Webináre sú bezplatné a otvorené pre všetkých.

Viac informácií a registráciu nájdete na webovej stránke projektu: https://power4bio.eu/training-webinar-food-and-feed a na sociálnych sieťach:

Twitter: https://twitter.com/power4bio/status/1315979991587356672  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/posts/power4bio_power4bio-webinar-series-food-and-feed-activity-6721745719541145601-_DFm

Facebook: https://www.facebook.com/power4bioproject/posts/3510902192302999

Ísť späť