Ponuka štipendia na Fujian Normal University v Číne

Fujian Normal University (Čína) ponúka možnosť získania štipendia pre študentov 2. a 3. stupňa štúdia v študijných programoch: geografia, prírodné zdroje, diaľkový prieskum zeme, ekológia lesov, pôdny manažment a životné prostredie.
Záujemcovia nájdu informácie ako aj žiadosti o štipendium na webových stránkiach:

Bližšie informácie: Ing. Zuzana Bohátová, PhD., Centrum medzinárodných programov, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, tel.: +421 37 641 5081, e-mail: Zuzana.Bohatova@uniag.sk

Späť