Ponuka miest pre vedeckých pracovníkov

Oddelenie vedeckej spolupráce francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku, ktoré napomáha aktívnej spolupráci medzi Francúzskom a Slovenskom, najmä v oblasti výskumu, ponúka v rámci náborovej kampane francúzskeho Národného inštitútu pre agronomický výskum 51 nových miest pre skúsených vedeckých pracovníkov. Uchádzať sa môžu samostatní vedeckí pracovníci (CR1 - 4 roky praxe vo vedeckej oblasti a titul PhD. alebo ekvivalentný titul) a vedúci vedeckí pracovníci (DR2 - 8 rokov praxe vo vedeckej oblasti a titul PhD. alebo ekvivalentný titul). Uchádzači by mali pôsobiť v niektorej z nasledujúcich oblastí :
 
agronómia a životné prostredie
výživa ľudí,
potravinová bezpečnosť a procesné inžinierstvo,
ekológia,
zdravie zvierat a rastlín,
genetika,
živočíšna a rastlinná fyziológia,
ekonomické a sociálne vedy,
digitálne vedy.
 
 
V prípade doplňujúcich informácií sa môžete obrátiť priamo na zástupcov INRA : concours_chercheurs@paris.inra.fr

Späť