Ponuka kurzov cudzích jazykov

Katedra jazykov
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre
ponúka záujemcom o výučbu jazykov nasledovné kurzy:

 

Kurz pre zamestnancov SPU a verejnosť - jazyk anglický, nemecký, francúzsky, španielsky a ruský všetky stupne.

Kurz pre doktorandov - je zameraný na jazykovú prípravu doktorandov k vykonaniu odbornej skúšky z jazyka anglického, nemeckého, ruského.

Kurz na prípravu k jazykovej skúške UNIcert® II (B2) z jazyka anglického, francúzskeho, nemeckého a ruského - kurz je určený študentom a absolventom, ktorí absolvovali jazykovú prípravu na KJ, stupeň A,B,C, resp. D a potrebujú zdokonaliť a zaktivizovať zručnosti, ktoré sa vyžadujú na písomnej a ústnej časti v rámci skúšky UNIcert® II.

Kurz na prípravu k jazykovej skúške UNIcert®u III (C1) z jazyka anglického nemeckého a ruského – kurz ponúkame pokročilým záujemcom o štúdium anglického, nemeckého a ruského odborného jazyka a taktiež študentom v rámci prípravy na písomnú a ústnu časť skúšky UNIcert® III.

Kurzy sú spoplatnené. Rozsah každého kurzu za semester je 30 vyučovacích hodín.

Minimálny počet záujemcov na otvorenie kurzu je 7.

Viac informácií Vám bude poskytnutých na tel. kl. 4541 alebo e-mailovej adrese: erika.salatova@uniag.sk.

Späť