Ponuka Erasmus stáže na BOKU Vienna, Rakúsko

Partnerská univerzita BOKU Vienna v Rakúsku ponúka možnosť stáže v kancelárii Erasmus+ pre študentov inžinierskeho štúdia so znalosťou anglického a nemeckého jazyka. 

Začiatok stáže: september 2019

Termín na podanie prihlášok: 9. 8. 2019. 

Bližšie informácie
 

Späť