Konferencia Podpora malých, mladých a rodinných farmárov a drobných výrobcov potravín

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav potravinársky v Bratislave v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre pozývajú pedagogických a výskumných pracovníkov, doktorandov a študentov na konferenciu Podpora malých, mladých a rodinných farmárov a drobných výrobcov potravín, ktorá sa uskutoční pod záštitou ministra poľnohospodárstva a rozvoja vidieka  Ľubomíra Jahnátka 9. decembra 2015 v Kongresovom centre SPU v Nitre. Podujatie sa bude konať pri príležitosti Svetového dňa pôdy a Medzinárodného roka pôdy.

Program:

08:00 - 10:00 Prezentácia účastníkov

09:00 - 10:00 Tlačová konferencia

10:00 -10:30 Otvorenie, príhovory hostí

10:30 - 13:30 Jednoduchšie pravidlá pre farmársku produkciu potravín (Z.Nouzovská, MPRV SR), Prenájom pôdy SPF mladému farmárovi (G.Matečná, SPF), Rok 2015 - Rok pôdy (Z.Homolová, Zväz Ekotrend Slovakia), Podpora malých, mladých a rodinných farmárov a drobných výrobcov potravín (zástupca Nadácie Tesco P.Sklenár), Hygienická príručka pre farmársku produkciu potravín (S.Šilhár, NPPC - VÚP)

13:30 – 14:30  Prestávka

14:30 – 15:30 Tradičné agrosystémy a regionálna ekonomika (J.Brindza, SPU), Potenciál lokálneho spotrebného trhu s agrokomoditami pre miestny rozvoj (K.Beláň, študent SPU), Rodinné farmy - šanca pre slovenský vidiek (Zväz Ekotrend Slovakia)

15:30 – 17:00 Ochutnávka roľníckych produktov, diskusia

Kontakty na organizátorov: doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc., garant, silhar@vup.sk, 0914/322 094, Katarína Noskovičová, projektová manažérka, noskovicova@vup.sk, 033/6472973, Zuzana Homolová Ekotrend Slovakia ecotrend@ecotrend.sk, 0905/580141 Doc. Ing. Ján Brindza, CSc., SPU v Nitre, Jan.Brindza@uniag.sk, 037/6414784.

Prihlásiť sa môžete na uvedených mailoch, on-line prihlášku nájdete na www.predajzdvora.sk

Späť