Podávanie dodatočných prihlášok na SPU v Nitre

Termíny podávania dodatočných prihlášok na SPU v Nitre na akademický rok 2019/2020

Fakulta biotechnológie a potravinárstva: do 21. júla

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja: do 26. júla

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov: do 2. augusta

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva: do 9. augusta

Technická fakulta: do 15. augusta

 

 

Bližšie informácie pre uchádzačov o štúdium

 

 

 

Späť