Online prihlasovanie na ERASMUS+ mobility pre zamestnancov (výučba/školenie) v akad. roku 2021/2022

Online prihlasovanie na ERASMUS+ mobility pre zamestnancov (výučba/školenie) v akad. roku 2021/2022 je OTVORENÉ.

Pre viac informácií navštívte link https://www.uniag.sk/sk/vyberove-konanie-4951/

Ísť späť