ŠDNU 2020: Online EIT Food workshop

Vážení študenti, doktorandi, mladí vedci, 25. novembra 2020 sa uskutoční EIT Food online workshop Posilnenie výmeny vedomostí a interaktívne inovácie s odborníkom Ing. Miroslavom Záhradníkom, PhD. a víťazmi EIT Food RIS INNOVATION PRIZES 2020 na Slovensku EcoDish a Wizzi, ktorí Vám predstavia koncepciu poľnohospodárskych poznatkov a inovačných systémov, a zároveň praktické skúsenosti začínajúcich start-upistov: Ing. Jaroslav Michalko, PhD. a Ing. Tomáš Jambor, PhD.: Z poľa na tanier, z taniera na pole - cesta ku cirkulárnej ekonómii na príklade kompostovateľného riadu, Ing. Alžbeta Demianová a Ing. Lukáš Jurčaga: Wizzi, appkou proti foodwaste-u.

Program: https://eit.uniag.sk/activities/additional-activities-workshop

Registrácia: https://forms.gle/hFMJzbJiWDsotCUW7 alebo eitfoodhub@uniag.sk.

Podujatie je súčasťou Študentských dní nitrianskych univerzít 2020.

Ísť späť