Obezita - hrozba a výzva tohto tisícročia

Pri príležitosti piateho Slovenského dňa obezity pripravila Katedra výživy ľudí Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre podujatie Obezita - hrozba a výzva tohto tisícročia. Vieme jej predchádzať a bojovať s ňou?, ktoré sa uskutoční 10. marca 2020 od 9.00 h na pôde SPU  v Nitre.

Pre študentov, zamestnancov a záujemcov z radov verejnosti bude pod Aulou SPU pripravené meranie telesnej stavby a krvného tlaku, kvízy o zdravej výžive, civilizačných ochoreniach a zdravom životnom štýle, prezentácie výrobkov a produktov so zreteľom na zdravú výživu a životný štýl. V posluchárni A-01 sa o 13.30 h uskutoční minisympózium s prednáškami o obezite, diétach a zdravej výžive.

Program sympózia:
 
Otvorenie – MUDr. Peter Chlebo, PhD. (vedúci Katedry výživy ľudí) a doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.  (dekan FAPZ SPU v Nitre)
Epidemiológia obezity, jej riziká a možnosti prevencie – doc. Ing. Marta Habánová, PhD. (Katedra výživy ľudí)
Teórie o zmenách správania a hodnotenie pripravenosti na redukciu nadmernej hmotnosti a Vedomostný test o stravovacích a nutričných rizikách rakoviny – doc. MUDr. Peter Minárik, PhD. gastroenterológ, odborník na výživu, viceprezident Slovenskej obezitologickej asociácie
Meranie a analýza telesnej stavby na princípe BIA metódy – InBody Slovensko
Inovácie a nová funkcionalita potravín – Ing. Ján Durec, PhD. (Body & Future) -– 15 min
Aktuálne možnosti diéty v liečbe obezity – MUDr. Viera Kissová, PhD.
 

Kontakt: Katedra výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre, 037/641 4480, viera.duchonova@uniag.sk

PLAGÁT .pdf

 

 

Späť