Obchodné centrá v čase a priestore... - výberová prednáška

Súčasný oligopsonistický trh ovplyvňuje nákupné motívy, ktoré sú poznačené celosvetovou pandemickou situáciou, sú racionálnejšie, ekonomicky podložené, objektívne a zacielené na efektívnosť. Preto je na mieste pochopiť podstatu, význam a využitie silných marketingových nástrojov.

Cieľom výberovej prednášky je zdieľanie praktických dlhodobých skúseností získaných v domácom a zahraničnom prostredí v dosiahnutí win-win situácií uplatnením marketingových nástrojov.

Prednášajúca:  Ing. Mgr. Michala Mičíková, MBA, Marketing Specialist OC Mlyny Nitra

Dátum a čas: 11. 11.2 020 7.30 - 9.00 h

Odbornými garantmi prednášky sú : prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD., Katedra marketingu a obchodu, FEM, SPU v Nitre, doc. Ing. Janka Beresecká, PhD., Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka, FEŠRR, SPU v Nitre

On-line prenos: MS Teams

Prednáška je určená študentom denného či externého štúdia, zvlášť študentom absolvujúcim predmety obchodná prevádzka a merchandising a marketing cestovného ruchu, ale aj ďalším záujemcom.

Späť