Nový program EÚ 2014-20: Erasmus+: Informačný deň aj v Nitre

Na roky 2014-2020 schválila Európska únia nový program v oblasti vzdelávania, mládeže a športu s názvom ERASMUS+. Bližšie informácie o aktivitách podporovaných v programe ako aj uzávierkach prihlášok na podávanie projektov 2014 nájdete v e- bulletine  Národnej agentúry SAAIC. 

Informačný deň k novému programu sa uskutoční dňa 21.1.2014 od  9-12:00 v Kongresovom centre SPU v ŠD Antona Bernoláka.

V priebehu februára, marca 2014 budú prebiehať semináre k príprave projektov, bližšie informácie zverejníme hneď ako budú známe.

Späť