Nitrianske univerzitné dni 2019

 
 
Nitrianske univerzitné dni 2019
Dies Universitatum Nitriensium 2019
 
 
Nitrianske univerzitné dni (NUD) predstavujú komplex vedecko-odborných, športových, umeleckých a spoločenských podujatí, ktoré sa každoročne konajú koncom apríla a začiatkom mája na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre a v uliciach mesta Nitra. Záštitu nad sedemnástym ročníkom NUD prevzal prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., rektor UKF, doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., rektorka SPU, doc. Ing. Milan Belica, PhD., predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja a Marek Hattas, primátor mesta Nitra. Snahou organizátorov je nadviazať na predchádzajúce úspešné ročníky Nitrianskych univerzitných dní v rokoch 2003 – 2018 s cieľom prehĺbiť vzájomnú komunikáciu a spoluprácu s dôrazom na aspekt spolupatričnosti uvedených štyroch subjektov. Ďalším, nemenej dôležitým, cieľom je reprezentácia nitrianskych univerzít navonok vo vzťahu  k úradom štátnej správy a samosprávy, významným inštitúciám a výrobným podnikom  na území mesta a regiónu, ako aj k univerzitám na Slovensku a v zahraničí.
 

 

 

Hlavný partner:

Slovenské elektrárne, a. s.

 

Partneri:

Agrokomplex – národné výstavisko, š. p.

ARRIVA NITRA, a. s. 

Študentský parlament UKF

Mediálni partneri:
TV Nitrička
Nitra 24 – spravodajský portál
MY Nitrianske noviny
Náš čas – časopis UKF
Poľnohospodár – spravodajca SPU
Mediálne centrum FF UKF – Rádio Plus
Občas Nečas
IRŠ Mladosť
ITŠ Mladosť
Nitraden.sk
Nitraonline.sk

 

 
Organizačný výbor:
 
doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD.
Ing. Ivan Takáč, PhD.
Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD.
Mgr. Tímea Kamenická
Ing. Miloš Žigrai
Ing. Miroslav Štrbavý
Mgr. Dagmar Bojdová
PhDr. Silvia Detvayová
doc. PaedDr. Nora Halmová, PhD.
Bc. Viktória Kyselová
Bc. Sabína Slováková
PaedDr. Ivona Fraňová, PhD.
 

 

 

 

24. 4. 2019 streda

 • Univerzitná kvapka krvi na SPU
Humanitárne podujatie spojené s darovaním krvi, ktoré organizuje Miestny spolok Slovenského Červeného kríža pri SPU v Nitre a Národná transfúzna služba v Nitre.
Miesto a čas konania: Kongresová sála, ŠD A. Bernoláka, SPU, 8.00 – 12.00 h
Zodpovedajú: Ing. Monika Gubáňová, PhD., Ing. Miloš Žigrai (SPU)
 
 • Kynologický deň s Poľovníckym krúžkom Buteo
Odborné prednášky a ukážky výcviku psov zaujmú nielen každého chovateľa, ale všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o najlepších priateľoch človeka, ich zvykoch a spôsoboch starostlivosti o nich. Tento rok sa na akcii podieľa aj novovzniknutý kynologický krúžok
na SPU.
Miesto a čas konania: areál SPU, Mini ZOO, 10.00 h
Zodpovedajú: Michal Gajňák (predseda krúžku PK BUTEO) a Jozef Čvapek (SPU)
 
 • NewMeta – promo akcia pre študentov
Daruj si peniaze – o možnostiach sporenia študentov v 2. pilieri.
Miesto a čas konania: Študentský domov A. Bernoláka, Tr. A. Hlinku 38, 10.00 h
Zodpovedajú: Ing. Andel (NewMeta), Ing. M. Žigrai (SPU)
 
 
 • Jarný beh Nitrou
Tradičné bežecké podujatie na trase: Nový most – chodník na Wilsonovom nábreží – hlavný most pri internáte Mladosť – a späť.
Miesto a čas konania: nábrežie rieky Nitra, 15.00 h
Zodpovedajú: doc. PaedDr. Jaroslav Broďáni, PhD.,  doc. PaedDr. Vladimír Šutka, CSc. (KTVŠ PF UKF)
 
 • Kvíz
Vedomostný kvíz, pri ktorom si môžete otestovať, ako ste na tom so všeobecnými znalosťami.
Miesto a čas konania: ŠD Nitra, B. Slančíkovej 1, 20.00 h
Zodpovedajú: Gabriela Ivanegová, Katarína Dákoová (ŠP UKF)
 
 
 

25. 4. 2019 štvrtok

 • Univerzitný deň študentskej vedeckej činnosti na SPU v Nitre
Fakultné študentské vedecké konferencie pod záštitou dekanov jednotlivých fakúlt SPU, poskytujú študentom príležitosť verejne pred odborným auditóriom prezentovať výsledky svojej vedeckej práce.
Miesto a čas konania: fakulty SPU, 8.00 – 14.00 h
Zodpovedajú: fakultní koordinátori
 
 • Radikalizácia a extrémizmus
Odbornú prednášku s diskusiou bude viesť Mr. Sammy Rangel, riaditeľ organizácie Life after hate, ktorý je bývalým recidivistom a v súčasnosti sociálnym pracovníkom. Pracuje s rizikovou mládežou a jednotlivcami s násilnými sklonmi. Založil celonárodnú anonymnú skupinu bývalých členov násilných hnutí a venuje sa rozvojovým programom pre mládež. 12 rokov rozvíja metódu, ako pomáhať zradikalizovaným osobám.
Miesto a čas konania: Poradenské a servisné centrum UKF, Dražovská 2, 13.30 h
Zodpovedá: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD. (KSPaSV FSVaZ UKF)
 
 
 

29. 4. 2019 pondelok

 • Univerzitná kvapka krvi na UKF
Nitrianske  univerzitné dni ponúkajú priestor pre študentov a zamestnancov UKF v Nitre, aby sa stali  členmi komunity darcov krvi.  Nie je to nič ťažké. Stačí byť zdravý a odhodlaný urobiť niečo aj pre druhých.  Veď darovanie krvi je skutočným „darom života“.
Miesto a čas konania: vestibul pred Aulou UKF, Tr. A. Hlinku 1, 8.00 – 12.30 h
Zodpovedajú: Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD. (PSC UKF), PhDr. Miroslava Líšková, PhD., PhDr. Erika Krištofová, PhD. (KO FSVaZ UKF)
 
 • Pacient ako klient sociálneho pracovníka
Odborná prednáška PhDr. Mareka Šranka, PhD., sociálneho pracovníka vo FN Nitra. Súčasné postavenie sociálneho pracovníka v zdravotníctve. Štruktúra práce s vybranými cieľovými skupinami pacientov hospitalizovanými v zdravotníckom zariadení.
Miesto a čas konania: Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ, Kraskova 1, miestnosť A-508, 9.15 – 10.45 h
Zodpovedá: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD. (KSPaSV FSVaZ UKF)
 
 • NewMeta – promo akcia pre študentov
Daruj si peniaze – o možnostiach sporenia študentov v 2. pilieri.
Miesto a čas konania: vestibul pod aulou SPU, Tr. A. Hlinku 2, 10.00 h
Zodpovedajú: Ing. Andel (NewMeta), Ing. M. Žigrai (SPU)
 
 • Inovácie v Záchrannej zdravotnej službe
Prednáška odborníka z praxe o novinkách v manažmente prednemocničnej starostlivosti. Prednášať bude PhDr. Jana Galéra Matúšová – Falck Záchranná, a. s., Košice.
Miesto a čas konania: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Kraskova 1, miestnosť
A-507, 9.15 h
Zodpovedá: PhDr. Bc. Monika Mankovecká, PhD. (KKDUM FSVaZ UKF)
 
 • Sanácia rodín a vzťahov detí umiestnených v detských domovoch
Prednáška pracovníkov organizácie Úsmev ako dar v Nitre o sociálnej práci s rodinami detí umiestnenými v detských domovoch, o potrebe zapojenia širšej rodiny do procesu sanácie a o pozitívnych skúsenostiach s návratom detí umiestnených v detských domovoch späť do ich biologických rodín.
Miesto a čas konania: Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ, Kraskova 1, miestnosť A-317, 13.00 – 14.30 h
Zodpovedá: PhDr. Katarína Minarovičová, PhD. (KSPaSV FSVaZ UKF)
 
 
 • Gulášovica
Súťaž o najlepší študentský guláš. Zapoj sa a vyskladaj svoj dream team, ktorý vie, ako má chutiť guláš snov. Buď výnimočný, jedinečný a presvedč súperov i porotu o svojom kulinárskom umení. Súčasťou akcie bude večerná tancovačka v rytme folklóru.
Miesto a čas konania: priestory pred ŠD A. Bernoláka SPU, 17.00 – 22.00 h
Zodpovedajú: Ing. Mária Holovičová, Ing. Marek Petriľák  (SPU)
 
 
 
 • Futsal
Miesto a čas konania: Športová hala SPU v Nitre, 19.00 h
Zodpovedá: Mgr. Roman Hrnčár (CUŠ SPU)
 
 

30. 4. 2019 utorok

 •  Čo vieš ty, nauč ostatných
Podujatie je zamerané na prezentáciu výskumnej a záujmovej činnosti študentov v rôznych sekciách členených podľa akreditovaných študijných programov na Katedre techniky
a informačných technológií PF. Výhercovia budú reprezentovať katedru na medzinárodnej študentskej konferencii v Českej republike.
Miesto a čas konania: Pedagogická fakulta UKF, Dražovská 4, vestibul na prízemí,
8.00 – 15.00 h
Zodpovedajú: doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD., Mgr. Ján Širka, PhD. (KTIT PF UKF)
 
 • Hračka pre dieťa
Charitatívna zbierka pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia – zachovalé hračky, detské knižky, školské potreby, zachovalé šatstvo a obuv.
Miesto a čas konania: Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ, Kraskova 1,
5. poschodie, 9.00 – 14.00 h
Zodpovedajú: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD., doc. PhDr. Elena Gažiková, PhD., Mgr. Nikoleta Fellnerová, Mgr. Silvia Morávková, Mgr. Jakub Pikna, Mgr. Alena Hrubá (KSPaSV FSVaZ UKF)
 
 • Pracuj a cestuj po USA
Prezentácia ponuky letných brigád v Spojených štátoch v rámci programov Camp Leaders, Resort Leaders alebo National Parks.
Miesto a čas konania: pod Aulou SPU, Tr. A. Hlinku 2, 10.00 h
Zodpovedajú: Ing. Juraj Pagáč (Campleaders Slovakia), Ing. Miloš Žigrai (SPU)
 
 • Metódy práce v špecializovanom zariadení pre deti so syndrómom CAN
Odborná prednáška PhDr. Denisy Vargovej, vedúcej Centra pre deti a rodiny Slniečko, ktorej cieľom je priblížiť študentom metódy práce s deťmi so syndrómom CAN
s poukázaním na ich aplikáciu v praxi.
Miesto a čas konania: Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ, Kraskova 1, miestnosť A-116, 9.15 – 10.45 h
Zodpovedá: doc. PhDr. Elena Gažiková, PhD. (KSPaSV FSVaZ UKF)
 
 • Neziskové organizácie a ich činnosť: Nitrianske centrum dobrovoľníctva
Prednáška Mgr. Jany Andreasovej spojená s diskusiou.
Miesto a čas konania: ŠD Nitra, B. Slančíkovej 1, miestnosť číslo 139, 10.00 h
Zodpovedá: PhDr. Monika Štrbová, PhD. (KSOC FF UKF)
 
 • Rodinné konference jako nástroj sociálně-právní ochrany dětí v Olomouckém kraji
Prednáška Mgr. Dagmar Pitnerovej, Ph.D. z Ústavu pedagogiky a sociálnych studií (Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci) je zameraná na predstavenie alternatívnej metódy rodinných konferencií, ktorá je využiteľná pri práci s ohrozenou rodinou. Popisuje rodinu a jej význam pre dieťa. Predstavuje históriu (Nový Zéland, Anglicko, Holandsko), princípy, zásady a realizáciu rodinných konferencií. Informuje
o vplyve transformácie systému starostlivosti o ohrozené deti na vývoj rodinných konferencií v Českej republike, prezentuje pilotážny projekt, ktorý prebiehal v rokoch 2014 – 2015 v ČR na podporu šírenia metódy rodinných konferencií. Zoznamuje s výsledkami výskumu, ktorý bol realizovaný v Olomouckom kraji v roku 2018 s cieľom zhodnotiť efektivitu rodinných konferencií v práci s ohrozenou rodinou v sociálno-právnej ochrane detí.
Miesto a čas konania: DRA 112, Dražovská 4, 11.00 h
Zodpovedá: PhDr. Ján Gallik, PhD. (ÚSJK FSŠ UKF)
 
 • Piknik FZKI
Posedenie v priestoroch Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva a v areáli Mestského parku spojené s diskusiou, prezentáciami študentských prác, ukážkami kreslenia, súťažami a hrami. Cieľom organizátorov podujatia je prepojiť akademické prostredie s verejným.  Súčasťou bude hudobný program, grilovačka, predaj občerstvenia a handmade výrobkov. Od 19.00 h PechaXKucha – prednášky na tému udržateľnosť.
Miesto a čas konania: Pavilón FZKI, Tulipánová 7, Mestský park – okolie jazera Hangócka,  12.00 h
Zodpovedá: Ing. Miroslav Číbik (ŠP FZKI SPU)
 
 • Poradenské aktivity zamerané na zdravie
Poradenské a servisné centrum UKF v spolupráci s Katedrou ošetrovateľstva FSVaZ pripravili v letnom semestri cyklus poradenských aktivít zameraných na zdravie a meranie tlaku krvi, cholesterolu, glukózy, BMI a telesného tuku vo vašom organizme. Táto možnosť je určená pre všetkých študentov a zamestnancov univerzity, ako aj širokú verejnosť.      
Miesto a čas konania: vestibul hlavnej budovy UKF, Tr. A. Hlinku 1, 13.00 – 16.00 h
Zodpovedajú: Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD. (PSC UKF), PhDr. Miroslava Líšková, PhD., PhDr. Alica Slamková, PhD. (KO FSVaZ UKF)
 
 • Ako si hľadať prácu snov v dnešnom digitálnom svete
Prednáška Dalibora Slávika, odborníka v oblasti personalistiky. 
Miesto a čas konania: Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, pavilón S, 4. poschodie, miestnosť AS-36, 16.00 h
 
 •  Karneval v Riu po slovensky – alegorický sprievod mestom
Prezentácia tanečných škôl, súborov oboch univerzít a záujmových združení Nitry.
Miesto a čas konania: trasa Tr. A. Hlinku 2 – Štefánikova tr. – Svätoplukovo námestie, 16.00 h
Zodpovedajú: Mgr. Dagmar Bojdová (MsÚ Nitra), Ing. Miroslav Štrbavý (SPU), Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD. (PSC UKF), Bc. Viktória Kyselová, Bc. Sabína Slováková (ŠP UKF)
 
 • SPUKFest
Hudobný festival pre študentov UKF a SPU a obyvateľov mesta Nitra. Vystúpia Gladiator, Bijouterrier, Dora a ďalší. Vstup zdarma.
Miesto a čas konania: Svätoplukovo námestie, Nitra, 17.30 h
Zodpovedajú: Bc. Viktória Kyselová, Bc. Sabína Slováková (ŠP UKF), Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD. (PSC UKF)
 
 

2. 5. 2019 štvrtok

 • Prvá pomoc pre všetkých
Súťaž v poskytovaní základnej prvej pomoci pri dopravnej nehode, topení, ošetrovanie rán a základná KPR.
Miesto a čas konania: registrácia vo vestibule pred telocvičňami UKF, Tr. A. Hlinku 1, 8.00 h
Zodpovedá: PhDr. Monika Mankovecká, PhD. (KKDUM FSVaZ UKF)
 
 • Pohybová aktivita a spokojnosť so životom
Cieľom aktivity bude upevňovať a rozširovať vedomosti o význame pohybu a pohybových aktivít pre zvýšenie spokojnosti so životom. Študenti a pedagógovia psychologických pracovísk FSVaZ budú poskytovať poradenskú činnosť v oblasti zdravého životného štýlu.
Miesto a čas konania: vestibul hlavnej budovy UKF, Tr. A. Hlinku 1, 9.00 12.00 h
Zodpovedajú: PhDr. Martina Romanová, PhD. (ÚAP FSVaZ UKF), prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD. (KPsV FSVaZ UKF)
 
 • Abeceda zdravia pre deti
Cieľom podujatia je upevňovať a rozširovať vedomosti detí o ochrane a podpore zdravia. Študenti a pedagógovia Katedry ošetrovateľstva FSVaZ aktivitami Chodník zdravia
a Základné prvky poskytovania prvej pomoci chcú zvýšiť záujem detí o podporu a ochranu zdravia.
Miesto a čas konania: vybraná MŠ v meste Nitra, 9.00 – 12.00 h
Zodpovedajú: PhDr. Erika Krištofová, PhD., PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD. (KO FSVaZ UKF)
 • Vychutnaj si svoju krajinu /AIESEC
Prezentácia Lucie Michalíkovej a Veroniky Svoradovej, ktoré absolvovali AIESEC stáže
v Rumunsku a Brazílii.
Miesto a čas konania: Kongresová sála SPU, ŠD A. Bernoláka, 18.00 h
Zodpovedajú: M. Lauková (AIESEC), Ing. M. Žigrai (SPU)
 
 

4. 5. 2019 sobota

 •  University Open 2019
Turnaj v skladaní Rubikovej kocky spojený s výstavou Svet hlavolamov.
Miesto a čas konania: FEM SPU, pavilón S, AS-31, 9.00 h
Zodpovedajú: Ing. Adriana Bakošová, MBA, Ing. Lukáš Both (FEM SPU)
 
 • Fantázie
Nový autorský program Folklórneho súboru Ponitran.
Albert Einstein raz povedal: „Fantázia je dôležitejšia ako poznanie.“
Mal pravdu? Čo myslíte? Ako veľmi je pre nás dôležitá obyčajná ľudská fantázia? A je naozaj taká obyčajná? Je v dnešnom svete, ktorý nám núka tak mnoho priamych riešení, potrebné fantazírovať? Má vôbec zmysel odkloniť sa od reality a nazerať na svet optikou fantázie?
A čo je to vôbec fantázia?
Vstupenky je možné zakúpiť na www.fsponitran.sk
Miesto a čas konania: Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, 18.00 h
Zodpovedá: FS Ponitran
 
 

6. 5. 2019 pondelok

 •  Ako poskytnúť prvú pomoc
Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF v spolupráci s mestom Nitra pripravili stretnutie
s verejnosťou spojené s ukážkami poskytovania prvej pomoci.  Cieľom je podporiť laickú prvú pomoc a umožniť obyvateľom mesta overiť si schopnosť zachrániť život.
Miesto a čas konania: Klientské centrum služieb, Mestský úrad v Nitre, 9.00 12.30 h
Zodpovedajú: PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD., PhDr. Erika Krištofová, PhD. (KO FSVaZ UKF)
 
 • Mám na to - výberová prednáška psychológa PhDr. Roberta Krauseho, PhD.
Miesto a čas konania: Kongresové centrum SPU, ŠD A. Bernoláka, Tr. A. Hlinku 38,
10.00 – 12.00 h
Zodpovedá: Ing. Ivan Takáč, PhD. (SPU)
 
 • Sondy do (de)tabuizácie smrti v súčasnej kultúre
Sondáž do rozmanitých obrazov smrti v komparácii so súčasným trendom tabu
a detabuizácie smrti. So zakladateľkou eko-cintorína Les spomienok Monikou Suchánskou priblížime rozvoj alternatívneho „eko-pohrebníctva“ na Slovensku, ktorý podporuje otvorenejší a prirodzenejší prístup k smrti. Filmová projekcia bude spojená s odborným výkladom Mgr. art. Michala Kočiša (interný doktorand Katedry kulturológie FF UKF v Nitre). Hosťami budú Mgr. Monika Suchánska, PhD. (antropologička a zakladateľka eko-cintorínov), doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD. (etnologička), Mgr. Katarína Gabašová, PhD. (kulturologička).  Diskusiu bude moderovať Mgr. Erika Moravčíková, PhD.
Miesto a čas konania: Univerzitný tvorivý ateliér FF (B. Slančíkovej 1, ŠD Nitra),
13.00 – 16.00 h
Zodpovedá: Mgr. Erika Moravčíková, PhD. (KKULT FF UKF)
 
 • Ako napísať dobrý životopis a ako uspieť na pohovore
Praktický workshop pre vysokoškolákov.
Miesto a čas konania: zasadacia miestnosť pod Aulou SPU, Tr. A. Hlinku 2, 13.30 – 14.30 h
Zodpovedá: Ing. Ivan Takáč, PhD. (SPU)
 
 • Ako komunikovať s deťmi a rozumieť im?
Workshop zameraný na posilnenie kompetencie komunikovať s dieťaťom v rôznych vekových obdobiach a rozumieť jeho svetu. Prostredníctvom zážitkového učenia získa účastník zručnosť v používaní špeciálnych metód v poradenskej a pedagogickej práci
s dieťaťom.
Miesto a čas konania: FSVaZ UKF, Kraskova 1 , miestnosť A-318, 14.45 – 16.15 h
Zodpovedá: PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD. (ÚRŠ FSVaZ UKF)
 
 • Dedinské hry
Ľudové súťaže pre študentov spojené s hudbou, zábavou a varením gulášu.
Miesto a čas konania: ŠD Zobor, Dražovská 2, 15.00 h
Zodpovedajú: Sabína Petrášová, Štefan Mikla, Kristína Vlčková (ŠP UKF)
 
 • Art Jam
Súťaž vo výtvarnom umení – vytvorenie street artu pred ŠD Zobor.
Miesto a čas konania: ŠD Zobor, Dražovská 2, 15.00 h
Zodpovedajú: Gabriela Ivanegová, Diana Bubancová (ŠP UKF)
 
 • Volejbal
Miesto a čas konania: Športová hala SPU v Nitre, 13.00 h dievčatá, 15.00 h chlapci
Zodpovedá: Mgr. Daniel Mikušovič (CUŠ SPU)
 
 • Dokážeme ovplôyvniť svoju myseľ a podávať lepšie výkony?
Ing. Pavol Grmán predstaví metódu Wima Hofa, ktorá môže pomôcť pri každodenných študentských aktivitách. Spája tri základné komponenty, a to dýchacie cvičenie, terapiu chladom a nastavenie mysle. 
Miesto a čas konania: FEM SPU v Nitre, pavilón S, 4. poschodie, AS-36, 17.00 h
Zodpovedá: Ing. Marek Petriľák (FEM SPU)
 
 • To je vražda, povedala!
Nová komédia študentského divadla VYDI. Vlaky len nemeškajú, ale tvoria aj nečakané zvraty vo vnútri kupé. Aké je to, ak sa poznajú určité osoby? Kam to povedie?
Scenár, námet, réžia: Matthew Jacobs (Dávid Jacko)
Hrajú: Veronika Démuthová, Ivan Bielik, Kristína Magerová, Michal Liener
Miesto a čas konania: Univerzitný tvorivý ateliér FF (B. Slančíkovej 1, ŠD Nitra), 20.00 h
Zodpovedá: doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD. (KKULT FF UKF)
 
 

7. 5. 2019 utorok

 •  Stigmatizácia drogovo závislých – ako prispieť k odtabuizovaniu témy závislostí
Odborná prednáška Mgr. Kristíny Langheiterovej, sociálnej pracovníčky neziskovej organizácie BUDÚCNOSŤ, n. o., v Nitre o problematike drogových závislostí v kontexte sociálnej práce, o stigmatizácii ľudí závislých od drog, o tabuizovaní témy závislostí,
o psychosociálnych dopadoch závislostí na rodinu a príkladoch dobrej praxe.
Miesto a čas konania: Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ, Kraskova 1, miestnosť A-317, 7.30 – 9.00 h
Zodpovedá: Mgr. Silvia Morávková (KSPaSV FSVaZ UKF)
 
 • Čo ohrozuje naše zdravie
V súčasnosti je veľa nástrah ohrozujúcich naše zdravie, preto cieľom tvorivých aktivít bude poukázať na rizikové faktory ohrozujúce naše zdravie, najmä potraviny.
Miesto a čas konania: DRA 112, Dražovská 4, 9.00 – 12.00 h
Zodpovedá: doc. RNDr. Tünde Juríková, PhD. (ÚVP FSŠ UKF)
 
 • Science Talks
Panelová diskusia pre študentov, ktorú organizuje hlavný partner NUD 2019, Slovenské elektrárne, a. s.
Miesto a čas konania: Aula SPU, Tr. A. Hlinku 2, 10.00 h
Zodpovedá: Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD. (PSC UKF), Ing. M. Žigrai (SPU)
 
 • Medziuniverzitné preteky vo vodnom slalome
Preteky na kajakoch po rieke Nitra.
Miesto a čas konania: rieka Nitra, medzi ŠD Nitra a FPV UKF, 12.00 h
Zodpovedajú: Bc. Sabína Slováková, Lukáš Žiačik (ŠP UKF)
 
 
 • Divadielko na Osmičke: Kajco
Univerzitný divadelný súbor predstaví originálnu hru Henricha Fačkovca o láske a jej hľadaní v dedinskom prostredí. Nechýba hudba, humor, slzička v oku, ale predovšetkým smiech. Diváci sa presvedčia, že život si vždy nájde spôsob, ako skrížiť osudy dvoch ľudí
a objaviť spriaznenú dušu.
Miesto a čas konania: spoločenská miestnosť ŠD Mladosť, Štúrova 3, 17.00 h
Zodpovedá: Ing. Rastislav Janerla (SPU)
 
 • Party bus
Dvojhodinová zážitková jazda mestom plná zábavy, hudby a súťaží.
Miesto a čas konania: začiatok pri ŠD Zobor (zastávka Amfiteáter), 20.00 h
Zodpovedajú: Lucia Andrea Beňová, Lucia Spodniaková (ŠP UKF)
 
 
 
8. 5. 2019 streda
 • Nočný výstup na Zobor
Tradičný študentský nočný výstup na Zobor.
Miesto a čas konania: začiatok pred ŠD Zobor UKF, Dražovská 2, 19.00 h
Zodpovedajú: Lucia Andrea Beňová, Gabriela Pitoňáková (ŠP UKF) Poznámka: Náhradný termín za 29. 4. 2019 kvôli nepriaznivému počasiu.
 
 

9. 5. 2019 štvrtok

 •  Závislosť = stigma a tabu?
Odborná prednáška je zameraná na prezentovanie a diskutovanie o problematike závislostí a previazaná na cenné skúsenosti odborníčok z praxe. Lektorkami  sú Mgr. Kristína Lanheiterová a  Bc. Alexandra Kaňuchová.
Miesto a čas konania: Katedra pedagogickej a školskej psychológie PF UKF, Dražovská cesta 4, učebňa č. 406, 9.15 – 10.45 h
Zodpovedá: Mgr. Andrea Juhásová, PhD. (KPŠP PF UKF)
 
 

10. 5. 2019 piatok

 •  20 rokov Študentského parlamentu UKF
Stretnutie aktuálnych aj bývalých členov ŠP s vedením univerzity a oslava okrúhleho výročia pôsobenia Študentského parlamentu na univerzite.
Miesto a čas konania: ŠD Nitra, B. Slančíkovej 1, spoločenská miestnosť, 19.00 h
Zodpovedá: Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD. (PSC UKF)

Späť