Nitrianska letná univerzita 2014

tl_files/download/Pictures/Novinky 2014/Nitrianska letna univerzita/NLU logo2.jpgNitrianska letná univerzita je projekt Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v spolupráci s Mestom Nitra, v rámci ktorého sa účastníci hravou a tvorivou formou oboznámia s akademickým prostredím, charakterom štúdia na univerzite a vybranými zaujímavými témami predstavujúcimi súčasť pestrej ponuky študijných programov oboch nitrianskych univerzít. Projekt je určený pre deti vo veku 8-11 rokov. Aktivity sú rozdelené do rôznych tematických okruhov.

NLU sa uskutoční v termíne 30.6. – 11.7.2014.

Jednotlivé aktivity sa budú realizovať v čase od 8.00 h do 16.00 h s obednou prestávkou. Obed bude účastníkom zabezpečovať Študentská jedáleň UKF v Nitre.

NLU 2014 bude otvorená dňa 30. 6. 2014 slávnostnou imatrikuláciou na pôde SPU v Nitre a ukončená slávnostnou promóciou dňa 11.7.2014  v aule UKF v Nitre, v rámci ktorej bude absolventom udelený certifikát s titulom Academicus Nitriensis Jr.

Kontaktné osoby:


Mgr. Diana Kanásová, PhD.
Rektorát
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1
949 74 Nitra
E-mail: dkanasova@ukf.sk
Tel.: +421 37 6408 036

prof. Dr. Ing. Elena Horská
prorektorka  SPU pre zahraničné vzťahy a prácu s verejnosťou
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra
e-mail: elena.horska@gmail.com
tel.: 037/ 641 5522, 037 903 261 081

 

PRIHLÁŠKA

 

PROGRAM

tl_files/download/Pictures/Novinky 2014/Nitrianska letna univerzita/program1.jpg

.

Späť