Národné informačné podujatie k rámcovému programu EÚ pre výskum a inovácie – Horizon Europe (2021-2027)

Pozývame vás na národné informačné podujatie zamerané na predstavenie nadchádzajúceho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie – Horizon Europe (2021-2027), ktoré sa uskutoční online formou 29. októbra 2020 od 9:00 do 16:00 h.

Hlavným cieľom podujatia bude predstaviť nový rámcový program Horizon Europe odbornej verejnosti, vedeckovýskumným pracovníkom, inovátorom, aktérom zo sféry priemyslu a ďalším kľúčovým aktérom súkromnej sféry, ako aj všetkým, ktorí sa zaujímajú o dianie v prostredí európskeho výskumu, vývoja a inovácií.

Online podujatie poskytne kľúčové informácie o štruktúre a fungovaní nového programu pred jeho začiatkom a symbolicky odštartuje aktívnu prípravu na prvé výzvy pracovných programov, ktoré budú spustené začiatkom roku 2021.

V úvode si môžete vypočuť príhovor štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ľudovíta Paulisa, na ktorý nadviaže príhovor generálneho riaditeľa Sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR, Roberta Ševčíka. S hlavným príhovorom vystúpi generálny riaditeľ z Generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie EK (DG RTD), Jean-Eric Paquet.

Bližšie informácie vrátane programu a registrácie nájdete na webovej stránke: https://www.slord.sk/podujatia/kick-off-podujatie-k-ramcovemu-programu-eu-pre-vyskum-a-inovacie-horizon-europe-2021-2027/

Jdi zpět