Medzinárodná konferencia na FEŠRR

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU organizuje 2. - 3. 9. 2013 medzinárodnú vedeckú konferenciu "Social & Economic Transformations Affecting Rural People and Communities in Central & Eastern Europe Since 1990".  Viac na  http://www.fesrr.uniag.sk/EEC/

Späť