Medzinárodná konferencia FEŠRR

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre organizuje 4. - 5. decembra 2014 od 9.0 h v Kongresovej sále SPU v Nitre, ŠD A. Bernoláka, medzinárodnú vedeckú konferenciu FORWARD - Posúvame hranice vidieckeho a regionálneho rozvoja. Viac na  https://sites.google.com/site/forwardnitra2014svk/home

Späť