Legislatívny rámec poľnohospodárskej pôdy na Slovensku - on-line webinár

Katedra práva Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre v spolupráci s  Asociáciou agrárnych a environmentálnych právnikov a Regionálnou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou v Nitre vás pozývajú na on-line webinár pod názvom Legislatívny rámec poľnohospodárskej pôdy na Slovensku, ktorý sa uskutoční 30. októbra a 3. novembra 2020

INFORMÁCIE a REGISTRÁCIA:

http://aaep.uniag.sk/sk/content/online-webinar-legislat%C3%ADvny-r%C3%A1mec-po%C4%BEnohospod%C3%A1rskej-p%C3%B4dy-na-slovensku-2

Legislatívny rámec poľnohospodárskej pôdy na Slovensku

Späť