Laboratory workshop day

Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v spolupráci s Regionálnou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou Trnava Zväzom zeleninárov a zemiakarov Slovenska a Ovocinárskou úniou SR Vás pozývajú na workshop deň s praktickými ukážkami využitia laboratórnych a terénnych možností pre váš biznis a podnikateľské stratégie.

Čas konania: 18. júla 2019 od 9.00 do 12.00 h

Miesto konania: Laboratórium spotrebiteľských štúdií, Pavilón S, FEM SPU v Nitre Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Program:

9.00 - 9.30 Predstavenie využitia Laboratória spotrebiteľských štúdií, zariadení a inovatívnych technológií v laboratórnych a reálnych podmienkach.

9.30 - 10.00 Praktická ukážka testovania a ochutnávky vybraného produktu / vizuálu / reklamy, monitorovanie reálnych dát využiteľných v praxi.

10.00 - 10.30 Čo všetko sa laboratórne a reálne skúma v oblasti merchandisingu? Rozloženie tovaru, faktory prostredia na predajnej ploche a mnohé ďalšie.

10.30 - 11.00 Ako používať prevedenie prvkov a elementov vašej webovej stránky a ukážka testovania návrhu webovej stránky.

11.00 - 11.30 Moderný trend v marketingu - aróma marketing. Ukážeme si, ako sa dá vybrať správna aróma pre váš predajný priestor, ako ju testovať, prepojíme to s emóciami a dosiahneme želaný efekt.

11.30 - 12.00 Diskusia.

Laboratórium spotrebiteľských štúdií predstavuje originálny a neprevzatý koncept, zrealizovaný skupinou odborníkov a nadšencov pre inovatívne výskumné riešenia s využitím najnovších technológií, unikátny svojimi funkciami v stredoeurópskom výskumnom a vzdelávacom priestore. Ide o priestor pre prepojenie vedy, vzdelávania, základného, aplikovaného i komerčného výskumu v tom najmodernejšom ponímaní.

Tešíme sa na stretnutie a príjemne strávený deň s vami!

POZVÁNKA

Ísť späť