Komunikácia – globálne a sofistikovane - výberová prednáška

Budúcnosť nie je možné riadiť, je ju možné predvídať. Súčasná doba, ktorá je poznačená celosvetovou pandemickou situáciou si vyžaduje vnímať témy v perspektíve, meniť celkový pohľad aj na komunikáciu, ako na nenahraditeľný komunikačný multiplikátor. Cieľom výberovej prednášky je zdieľanie dlhodobých praktických skúseností z manažérskej komunikácie, získaných v domácom a zahraničnom prostredí medzinárodnej spoločnosti vo virtuálnom svete.

Odbornými garantkami prednášky sú: prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD., Katedra marketingu a obchodu, Fakulta ekonomiky a manažmentu, SPU v Nitre doc. Ing. Janka Beresecká, PhD., Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, SPU v Nitre, doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD., Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, STU v Bratislave, Ing. Jana Hroncová - Vicianová, PhD., Katedra ekonomiky a manažmentu podniku, Ekonomická fakulta, UMB v Banskej Bystrici

Prednášajúci: Ing. Branislav Berec, Ing. Eva Krajčírová, Ing. Silvia Kostyalová, Georgína Széllová, MBA, Mgr. Mariana Tóthová, OSRAM, a.s. Nové Zámky

Dátum a čas konania prednášky: 23. 11. 2020; 7.30 - 9.00 h

On-line prenos: MS Teams

Prednáška je určená študentom denného či externého štúdia, zvlášť študentom absolvujúcim predmety Manažérska komunikácia, Manažérske zručnosti, Sociálne podnikanie, Investičné riadenie v MaSP, Marketing cestovného ruchu, Manažment ľudských zdrojov.

Späť