Informačný seminár Journal and Highly Cited Data a novinky na platforme Web of Science

Spoločnosť Thomson Reuters a Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre vás pozývajú na informačný seminár Journal and Highly Cited Data a novinky na platforme Web of Science ktorý sa uskutoční v Kongresovom centre SPU v Nitre 18. 2. 2016 od 9.30 do 11.30 h.

Prednášateľka: Enikő Tóth Szász, Customer Education Specialist, Thomson Reuters (prednášky budú v slovenčine)

Prosíme záujemcov, aby oznámili svoj záujem o účasť na adrese slpk@uniag.sk

Späť