Jazykové kurzy a certifikáty UNIcert

Katedra jazykov FEM SPU v Nitre ponúka možnosť získania jazykových certifikátov UNIcert II, III pre študentov SPU a absolventov prípravných kurzov z jazyka anglického, nemeckého a ruského.

Info: Katedra jazykov FEM, pavilón AE, 5. posch. č. dverí 510, maria.ocelkova@uniag.sk tel: 037/641 4541

tl_files/download/Pictures/Novinky 2015/aktuality/unicertM.jpg

Späť