Virtuálny inkubátor pre začínajúcich podnikateľov

Študenti, potrebujete priviesť svoj vysnívaný biznis k životu? Staňte sa členom virtuálneho inkubátora a začnite intenzívne rozvíjať  svoje podnikanie. Členstvo vo virtuálnom inkubátore je zabezpečené prostredníctvom Národného projektu Národného podnikateľského centra (NPC) v regiónoch, v rámci podaktivity 1.6 Inkubačný program.

Čo je virtuálny inkubátor?

Program, ktorý prostredníctvom mentoringu a konzultácií rozbehne biznis pre začínajúcich podnikateľov, pričom na prvom mieste je vždy networking. Súčasťou programu je budovanie komunity podobne zmýšľajúcich a kreatívnych ľudí v regióne.

Prihlásiť sa môže každý začínajúci podnikateľ, ktorý nepôsobí na trhu viac ako 3 roky, spĺňa definíciu malých a stredných podnikov, nemá sídlo v Bratislavskom kraji a prináša na trh niečo nové, čím sa odlišuje od konkurencie.

Termín podávania prihlášok: do 28. 2. 2019

Viac na https://www.npc.sk/sk/services/inkubator-akcelerator-coworking/inkubator/virtualny-inkubacny-program-npc-v-regonoch/

Národné projekty NPC sú financované prostredníctvom operačného programu Výskum a inovácie, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja. Hlavným realizátorom je Slovak Business Agency (SBA) v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR. SBA vznikla v roku 1993 na základe iniciatívy EÚ a vlády SR ako platforma verejného a súkromného sektora a dnes predstavuje kľúčovú špecializovanú inštitúciu z hľadiska podpory malých a stredných podnikov.

Späť