Výberová prednáška Skládkovanie a skládky na Slovensku, Cirkulárna ekonomika – verzus lineárna, Predchádzanie vzniku odpadov

Téma: Skládkovanie a skládky na Slovensku, Cirkulárna ekonomika – verzus lineárna, Predchádzanie vzniku odpadov

Prednášajúca: Ing. Monika Medovičová, inšpektorka zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia

Dátum a čas: 20. 3. 2019 o 11.00 h

Miesto: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI, Hospodárska 7, prednášková miestnosť ZP 

Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.

Späť