Výberová prednáška: Možnosti využitia agrárneho informačného systému AgroCont© v integrovanom a ekologickom systéme pestovania zeleniny

Na Katedre zeleninárstva FZKI SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2 (miestnosť BZ-01), sa 3. apríla 2019 od 10.00 do 11.30 h uskutoční výberová prednáška Ing. Jozefa Miklu na tému Možnosti využitia agrárneho informačného systému AgroCont© v integrovanom a ekologickom systéme pestovania zeleniny. Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.

Späť