Univerzitný deň techniky

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre vás srdečne pozýva na Univerzitný deň techniky, ktorý sa uskutoční 12. októbra 2017 o 9. 30 h v areáli Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU, s. r. o., v Kolíňanoch. Pilotný ročník bude zameraný na obrábanie pôdy, sejbu, hnojenie a ochranu plodín.

Pre všetkých záujemcov bude zabezpečený odvoz autobusmi už od 8. 30 h (a každú pol hodinu) na parkovisku pred budovou Výskumného centra AgroBioTech.  Rovnako bude zabezpečený aj odvoz späť na univerzitu.

Späť