Stretnutie so zástupcami Odborového zväzu PŠaV na Slovensku

Výbor Univerzitnej organizácie OZ PŠaV pri SPU v Nitre pozýva zamestnancov SPU v Nitre na stretnutie so zástupcami Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, ktoré sa uskutoční 10. marca 2017 o 10.00 h v Kongresovom centre v ŠD. Bernoláka.

Program:

1. Vystúpenie zástupcov OZ PŠaV na Slovensku – predsedu OZ Ing. Pavla Ondeka, podpredsedu OZ a predsedu Združenia VŠaPRO doc. Ing. Miroslava Habána, PhD.,

2. Vystúpenie Ing. Pavla Otepku, PhD. na tému „Miesto odborovej organizácie v zelenej ekonomike, zelenom sektore, zdraví a bezpečnosti pri práci“,

3. Vystúpenie Ing. Marianny Eliašovej, PhD. na tému „Medzigeneračné pracovné príležitosti a kolektívne vyjednávanie“.

Späť