Slávnostné zhromaždenie pri príležitosti osláv 65. výročia

30.09.2017 08:47:55

V aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 10. októbra 2017 o 10.00 h uskutoční slávnostné zhromaždenie pri príležitosti osláv 65. výročia založenia univerzity.

Program:

1. Otvorenie
2. Slávnostný príhovor rektora SPU v Nitre
3. Udelenie ocenení
4. Príhovory pozvaných hostí
5. Kultúrny program
tl_files/download/Pictures/Novinky 2017/aktuality/pozvanka65.jpg

Späť