Seminár Tradičné ekologické poznatky a nepísaná história: Človek a krajina

Pozývame vás na 2. ročník medzinárodného seminára krajín Vyšehradskej skupiny TEKedu V4 Tradičné ekologické poznatky a nepísaná história: Človek a krajina, ktorý sa uskutoční 20. - 21. apríla 2017 v Ústave krajinnej ekológie SAV, Akademická 2, Nitra.

Organizátori podujatia: Katedra udržateľného rozvoja a Katedra ekológie FEŠRR SPU v Nitre, Ústav krajinnej ekológie SAV, Centrum ekologického výskumu MTA, Slovenská ekologická spoločnosť pri SAV, Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky – Správa CHKO Ponitrie

Predmetom seminára budú metódy výskumu, prezentácie prípadových štúdií, ako aj posúdenie možného využitia týchto zdrojov na Slovensku a v krajinách V4. Veľa roľníkov, pastierov a poľnohospodárov má tradičné ekologické poznatky o prírode, ktoré nezískali z kníh, ale z prírody samotnej tým, že viac-menej tradičným spôsobom využívali a využívajú lokálne ekosystémové služby. Tieto poznatky nie sú zastaralé a preto reprezentujú možný model pre rozvoj nových spôsobov využívania zdrojov a ochrany prírody. Výskum TEK vyžaduje špeciálnu metodiku a využitie adekvátnych metód.

Termín prihlásenia sa a zaslania názvu príspevku: 30. marec 2017

Podujatie je určené pre vysokoškolských pedagógov, výskumných pracovníkov, odborníkov z praxe, študentov ako aj odbornú a laickú verejnosť.

Vybrané príspevky metodologického charakteru alebo prípadových štúdií budú publikované bezplatne v recenzovanom vedeckom časopise Slovenskej ekologickej spoločnosti pri SAV “Ekologické štúdie”.

Hlavné témy:

  • metodika výskumu v oblasti tradičných ekologických poznatkov
  • prípadové štúdie výskumu tradičných ekologických poznatkov v krajinách Vyšehradskej skupiny
  • udržateľné využívanie miestnych zdrojov v podmienkach EU
  • tvorba interdisciplinárnej koncepcie ekologických služieb  

Kontakt:   doc. Ing. Alexander Fehér, PhD., Katedra udržateľného rozvoja, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre,  Mariánska 10, 949 01 Nitra, tel.: 037/641 5625, e-mail: alexander.feher@uniag.sk

POZVÁNKA 1. cirkulár


.

Späť