Okrúhle diskusné stoly a Krajský informačný deň na výstave Agrokomplex

Agroinštitút v Nitre, š.p., vás pozýva na odborné podujatia Okrúhle diskusné stoly a Krajský informačný deň

Okrúhle diskusné stoly v pavilóne M2 sa uskutočnia počas troch dní:

16. augusta o 14.30 h - Spoločná poľnohospodárska politika EÚ 2021 - 2027

17. augusta o 14.00 h - Strategické smerovanie a ciele politiky o lesoch, verejná nahrávka pre Rozhlas a televíziu Slovenska

18. augusta o 12.00 h - Poľnohospodári sa snažia priblížiť k deťom (spojené s ochutnávkou výrobkov), verejná nahrávka pre RTS

Krajský informačný deň sa bude konať 17. augusta od 9.30 do 12.30 h v pavilóne K. Témou bude Pokrok v rokovaniach o budúcej SPP 2021 - 2027 a Aktuálne otázky v agrosektore.

 

Späť