Monitoring a hodnotenie poľnohospodárskych politík OECD

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a Agroinštitút Nitra, š.p., vás pozývajú na prednášku spojenú s diskusiou na tému: Monitoring a hodnotenie poľnohospodárskych politík OECD (s dôrazom na Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ), ktorá sa uskutoční 15. januára 2018 o 10.00 h v budove Agroinštitútu Nitra, š.p., Akademická 4, miestnosť A1 

Prednášajúci: Ing. Václav Vojtech, CSc., analytik poľnohospodárskych politík, Direktoriát OECD pre obchod a poľnohospodárstvo.

Viac na http://www.agroinstitut.sk/aktuality/?article=316&sid=79

Späť