Informácie pre uchádzačov o štúdium v akademickom roku 2018/2019

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Termín podania prihlášky: do 30. apríla 2018
Termín prijímacej skúšky: 4. – 5. júna 2018
Deň otvorených dverí: 2. februára 2018 o 16. februára 2018
 
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Termín podania prihlášky: do 30. apríla 2018
Termín prijímacích pohovorov: 7. a 8. júna 2018
Deň otvorených dverí: 9. februára 2018 a 16. marca 2018
 
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Termín podania prihlášky: do 20. apríla 2018
Termín prijímacej skúšky: 12. - 14. júna 2018
Deň otvorených dverí: 19. januára 2018 a 2. februára 2018
 
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Termín podania prihlášky: do 30. apríla 2018, dodatočné prijímacie konanie: do 27. júla 2018
Termín prijímacieho konania: 13. – 14. júna 2018, dodatočné prijímacie konanie: 17. augusta 2018
Deň otvorených dverí:  2. februára 2018 a 23. februára 2018 
 
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
študijný program krajinná a záhradná architektúra:
Termín podania prihlášky: do 28. februára 2018 
Termín prijímacej talentovej skúšky: 26. - 27. apríla 2018
Termín zasadnutia prijímacej komisie: 4. mája 2018
študijný program záhradníctvo a študijný program krajinné inžinierstvo:
Termín podania prihlášky: do 15. júna 2018, termín podania prihlášky v 2. kole: 10. augusta 2018
Termín zasadnutia prijímacej komisie: 19. júna 2018, termín zasadnutia PK v 2. kole: 14. augusta 2018
Deň otvorených dverí: 26. januára 2018
 
Technická fakulta
Termín podania prihlášky: do 30. apríla 2018 (1. kolo),  do 9. júla 2018 (2. kolo), do 10. augusta 2018 (3. kolo)
Termín prijímacej skúšky formou pohovorov: 6. – 7. júna 2018 (1. kolo), 17. júla 2018 (2. kolo), 22. augusta 2018 (3. kolo)
Deň otvorených dverí: 6. februára 2018, Galéria Mlyny a 15. februára 2018, pavilón MF
 
 

Späť