Informácie pre uchádzačov o štúdium v akademickom roku 2018/2019

Bakalárske štúdium
 
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Termín podania prihlášky: do 3. augusta 2018 (2. kolo)
Termín prijímacieho pohovoru:  17. augusta 2018 (2. kolo)
 
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Termín podania prihlášky:  do 20. júla 2018 (2. kolo)  
Termín prijímacích pohovorov (zasadnutie prijímacej komisie bez účasti uchádzača): 26. júla 2018 (2. kolo)
 
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Termín podania prihlášky: do 20. apríla 2018
Termín prijímacej skúšky: 12. - 14. júna 2018
 
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Termín podania prihlášky:  do 27. júla 2018 (2. kolo)
Termín prijímacieho konania: 17. augusta 2018 (2. kolo)
 
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
 
študijný program záhradníctvo a študijný program krajinné inžinierstvo:
Termín podania prihlášky:  do 10. augusta 2018 (2. kolo)
Termín zasadnutia prijímacej komisie: 14. augusta 2018 (2. kolo)
 
Technická fakulta
Termín podania prihlášky:  do 10. augusta 2018 (3. kolo)
Termín prijímacej skúšky formou pohovorov:   22. augusta 2018 (3. kolo)
 
 

Späť