Informácie pre uchádzačov o štúdium v akademickom roku 2017/2018

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Termín podania prihlášky: do 30. apríla 2017
Termín prijímacej skúšky: 5. – 6. júna 2017
Deň otvorených dverí: 3. februára 2017 a 17. februára 2017
 
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Termín podania prihlášky: do 30. apríla 2017
Termín prijímacích pohovorov: 8. a 9. júna 2017
Deň otvorených dverí: 3. februára 2017 a 17. marca 2017
 
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Termín podania prihlášky: do 31. marca 2017
Termín prijímacej skúšky: 13. - 15. júna 2017
Deň otvorených dverí: 13. januára 2017, 3. februára 2017 a 17. marca 2017
 
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Termín podania prihlášky: do 30. apríla 2017, dodatočné prijímacie konanie: do 21. júla 2017)
Termín prijímacieho konania: 14. – 15. júna 2017, dodatočné prijímacie konanie: 11. augusta 2017
Deň otvorených dverí: 12. januára 2017 a 10. marca 2017 
 
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
študijný program krajinná a záhradná architektúra:
Termín podania prihlášky: do 28. februára 2017
Termín prijímacej talentovej skúšky: 27. - 28. apríla 2017
Termín zasadnutia prijímacej komisie: 19. mája 2017
študijný program záhradníctvo a študijný program krajinné inžinierstvo:
Termín podania prihlášky: do 28. apríla 2017, termín podania prihlášky v 2. kole: 11. augusta 2017
Termín zasadnutia prijímacej komisie: 19. mája 2017, termín zasadnutia PK v 2. kole: 16. augusta 2017
Deň otvorených dverí: 27. januára 2017
 
Technická fakulta
Termín podania prihlášky: do 31. marca 2017 (1. kolo),  do 30. júna 2017 (2. kolo), do 10. augusta 2017 (3. kolo) Termín prijímacej skúšky formou pohovorov: 6. – 7. júna 2017 (1. kolo), 13. júla 2017 (2. kolo), 24. augusta 2017 (3. kolo)
Deň otvorených dverí: 26. januára a 15. februára 2017

Späť