Informácie pre uchádzačov o štúdium v akademickom roku 2020-2021

Bakalárske štúdium
 
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Termín podania prihlášky: do 30. apríla 2020
Termín prijímacieho pohovoru: 9. – 10. júna 2020
Deň otvorených dverí: 3. 2. 2020 a 14. 2. 2020 o 10.00 v aule SPU v Nitre
 
 
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Termín podania prihlášky: do 30. apríla 2020
Termín prijímacích pohovorov: 12. júna 2020
Deň otvorených dverí: 7. 2. 2020 a 27. 3. 2020 o 10.00 h v posluchárni Z-01, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
 
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Termín podania prihlášky: do 31. marca 2020
Termín prijímacej skúšky: 9. - 11. júna 2020
Dni otvorených dverí:17. januára 2020, 7. februára 2020 a 13. marca 2020, vstupy o 10.30 h, pavilón S, poslucháreň S-01,]Tr. A. Hlinku 2, Nitra,
 
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Termín podania prihlášky: do 31. marca 2020, (termín podania dodatočnej prihlášky: do 31. júla 2020)
Termín prijímacieho konania: 10. – 11. júna 2020, (termín dodatočného prijímacieho konania: 21. augusta 2020)
Dni otvorených dverí: 13. decembra 2019, 17. januára 2020 a 14. februára 2020 od 10.00 h do 12.00 h, poslucháreň A-02, Tr. A. Hlinku 2, Nitra 
 
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
študijný program krajinná a záhradná architektúra
Termín podania prihlášky: do 31. marca 2020
Termín prijímacej talentovej skúšky: 29. - 30. apríla 2020
Termín zasadnutia prijímacej komisie: 6. mája 2020
 
študijný program záhradníctvo, študijný program krajinné inžinierstvo a študijný program pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve:
Termín podania prihlášky: do 30. apríla 2020, termín podania prihlášky v 2. kole: do 7. augusta 2020
Termín prijímacieho pohovoru a zasadnutia prijímacej komisie: 19. júna 2020
Termín zasadnutia prijímacej komisie v 2. kole: 14. augusta 2020
Dni otvorených dverí: 7. februára 2020 od 10.00 do 14.00 h, Dekanát Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, Tulipánová 7, Nitra, 17. marca 2020 - podľa prebiehajúceho rozvrhu
 
 
Technická fakulta
Termín podania prihlášky: do 31. marca 2020 (1. kolo), do 22. júna 2020 (2. kolo), do 14. augusta 2020 (3. kolo)
Termín prijímacej skúšky formou pohovorov: 9. – 10. júna 2020 (1. kolo), 1. júla 2020 (2. kolo), 24. augusta 2020 (3. kolo)
Dni otvorených dverí: 23. januára 2020, 9.00 - 16.00 h, Galéria Mlyny, 13. februára 2020, Tr. A. Hlinku 2, pavilón TF, vstupy o 9.00 a 11.00 h
 

Späť