Informácie pre uchádzačov o štúdium v akademickom roku 2019/2020

Bakalárske štúdium
 
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Termín podania prihlášky: do 30. apríla 2019 (1. kolo), do 2. 8. 2019(2. kolo)
Termín prijímacieho pohovoru: 4. – 5. júna 2019 (1. kolo) 16. 8. 2019 (2. kolo)
 
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Termín podania prihlášky: do 30. apríla 2019 (1. kolo), do 21. 7. (2. kolo bez osobnej účasti uchádzača)
Termín prijímacích pohovorov: 13. a 14. júna 2019 (1. kolo), prijímacia komisia bude zasadať 26. 7. 2019 (2. kolo).
 
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Termín podania prihlášky: do 30. apríla 2019
Termín prijímacej skúšky: 11. - 13. júna 2019
Dni otvorených dverí: 18. januára 2019,  8. februára 2019,  vstupy o 10.30 h a 13.00 h, pavilón S, poslucháreň S-01, Tr. A. Hlinku 2, Nitra, 
 
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Termín podania prihlášky: do 31. marca 2019, (termín podania dodatočnej prihlášky: do 26. júla 2019)
Termín prijímacieho konania: 12. – 13. júna 2019, (termín dodatočného prijímacieho konania: 16. augusta 2019)
Dni otvorených dverí: 14. decembra 2018, 18. januára 2019, 15. februára 2019,  od 10.00 h do 12.00 h, poslucháreň A-02, Tr. A. Hlinku 2, Nitra 
 
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
študijný program krajinná a záhradná architektúra
Termín podania prihlášky: predĺžený do 15. marca 2019
Termín prijímacej talentovej skúšky: 25. - 26. apríla 2019
Termín zasadnutia prijímacej komisie: 3. mája 2019
študijný program záhradníctvo a študijný program krajinné inžinierstvo:
Termín podania prihlášky: do 14. júna 2019, termín podania prihlášky v 2. kole: do 9. augusta 2019
Termín zasadnutia prijímacej komisie: 18. júna 2019, termín zasadnutia PK v 2. kole: 13. augusta 2019
 
Technická fakulta
Termín podania prihlášky: do 30. apríla 2019 (1. kolo), do 21. júna 2019 (2. kolo), do 15. augusta 2019 (3. kolo)
Termín prijímacej skúšky formou pohovorov: 5. – 6. júna 2019 (1. kolo), 1. júla 2019 (2. kolo), 23. augusta 2019 (3. kolo)
 

Späť