Indonesia Today - prednáška veľvyslankyne Indonézskej republiky v SR

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre vás pozýva na tematickú prednášku veľvyslankyne Indonézskej republiky na Slovensku, H.E. Adiyatwidi Adiwoso Asmady na tému Indonesia Today (about country and its culture, citizens, consumer patters and many more ....), ktorá sa uskutoční 18. 2. 2019 o 10.00 h v posluchárni S-01. Po prednáške bude nasledovať diskusia, malá súťaž o ceny a ochutnávka špecialít indonézskej kuchyne.

Súčasťou návštevy indonézskej veľvyslankyne na SPU v Nitre bude návšteva Slovenskej poľnohospodárskej knižnice pri SPU v Nitre a odovzdanie knižného daru.

Prednáška je súčasťou aktivít Indonézskeho kútika na FEM SPU v Nitre a je vhodná pre študentov, ktorí študujú problematiku medzinárodných vzťahov a obchodu, diverzity sveta a spotrebiteľských štúdií či interkultúrnej komunikácie, ale aj ďalších záujemcov.

Späť