Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium

 

Štipendium umožňuje šesť až deväťmesačný výskumný (Visiting Student Researcher) alebo aj štúdijný pobyt (Master's Degree Study) na univerzite alebo inej inštitúcii v USA  v rámci vyhláseného školského roku.

Štipendium je určené pre všetky vedecké disciplíny s výnimkou klinickej medicíny a programov MBA a LL.M.

Termín uzávierky podávania prihlášok na školský rok 2018-2019 je 30. júna 2017. 

Všetky kritériá, online prihášku ako aj podrobné inštrukcie nájdete online http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbrightovo-stipendium-pre-postgradualne-studium.

tl_files/download/dokumenty/Zahranicne Eva/plagat pre studentov 2017.jpg

Späť