Erasmus+ stáže online prihlasovanie spustené

 

Prihlasovanie na mobility Erasmus+ stáže v ak.roku 2017/2018 je aktuálne spustené.

Bližšie informácie na http://www.uniag.sk/sk/vyberove-konanie-4940/ 

Späť