Dni otvorených dverí na SPU v Nitre

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
14. februára 2020 o 10.00 v aule SPU v Nitre
 
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
7. februára 2020 a 27. marca 2020 o 10.00 h v posluchárni Z-01, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
 
Fakulta ekonomiky a manažmentu
7. februára 2020 a 13. marca 2020, vstupy o 10.30 h, pavilón S, poslucháreň S-01,]Tr. A. Hlinku 2, Nitra,
 
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
14. februára 2020 od 10.00 h do 12.00 h, poslucháreň A-02, Tr. A. Hlinku 2, Nitra 
 
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
7. februára 2020 od 10.00 do 14.00 h, Dekanát Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, Tulipánová 7, Nitra, 17. marca 2020 - podľa prebiehajúceho rozvrhu
 
Technická fakulta
13. februára 2020, Tr. A. Hlinku 2, pavilón TF, vstupy o 9.00 a 11.00 h
 

Späť