Dni otvorených dverí 2019

 
1. a 15. februára 2019 
Tr. A. Hlinku 2, poslucháreň A-01, vstupy o 9.00 a 11.00 h
 
8. februára a 15. marca 2019 
Tr. A. Hlinku 2, poslucháreň CH, 10.00 h
 
18. januára a 8. februára 2019
Tr. A. Hlinku 2, pavilón S, poslucháreň S-01, vstupy o 10.30 h a 13.00 h
 
18. januára a 15. februára 2019
Tr. A. Hlinku 2, poslucháreň A-02, 10.00 - 12.00 h
 
25. januára 2019
Tulipánová ul. 7, Pavilón FZKI, 10.00 - 14.00 h
 
25. januára 2019
Galéria Mlyny, 9.00 - 16.00 h
a 20. februára 2019 
Tr. A. Hlinku 2, pavilón TF, 4. poschodie, vstupy o 9.00 a 11.00 h
 
 
 

Podrobné informácie pre uchádzačov o štúdium na SPU v Nitre

 

 
 

 

Späť