Celoslovenský seminár Sieťové a informačné technológie - SIT 2019

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu a EUNIS-SK vás pozývajú na celoslovenský seminár Sieťové a informačné technológie SIT 2019, ktorý sa pod záštitou rektorky SPU v Nitre doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD., bude pod konať 13. februára od 9.00 h v priestoroch Kongresového centra SPU.

Podujatie je určené zamestnancom a študentom vysokých škôl a všetkým. ktorých zaujímajú informačné a komunikačné technológie. 

POZVÁNKA

REGISTRÁCIA

Viac na http://spu.fem.uniag.sk/sit2019/

Späť