BIOREGIO: vydanie štvrtého Newslettra

V decembri 2018 vydal Národný výskumný a vývojový ústav pre chémiu a petrochémiu (Rumunsko), partner projektu BIOREGIO, štvrtý oficiálny „Newsletter“, ktorý mapuje doterajšie aktivity projektu BIOREGIO a prináša aj ďalšie dôležité informácie o aktivitách plánovaných na nasledujúce obdobie.  
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, ako partner projektu BIOREGIO, vydala aj regionálny newsletter, v ktorom nájdete súhrn doterajších aktivít, ktoré sa na SPU v Nitre v rámci tohto projektu realizovali.
 
Odporúčame vám navštíviť oficiálnu stránku projektu BIOREGIO a prihlásiť sa na odber newsletterov (Sign up for the BIOREGIO newsletter), ktoré budú vychádzať dvakrát ročne a budú prinášať všetky podstatné informácie o priebehu tohto projektu.

Späť