Študentské vedecké konferencie na SPU v Nitre

Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre sa 25. apríla 2019 uskutoční Univerzitný deň študentskej vedeckej činnosti. V rámci fakultných študentských konferencií môžu študenti I. a II. stupňa štúdia vystúpiť a verejne prezentovať výsledky svojej vedeckej práce.

Z programu:

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Fakulta ekonomiky a manažmentu

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Technická fakulta

 

 

 

 

Späť