Štipendiá na štúdium na Taiwane

Od 1.januára 2018 do 31.marca 2018 je možné požiadať o štipendium Taiwan Scholarchip (TS) a Huayu Enrichment Scholarship(HES). 
 
Program s názvom Taiwan Scholarship  je určený pre tých, ktorí majú záujem o vysokoškolské vzdelanie na Taiwane. Štipendium sa udeľuje na 4 roky pre dosiahnutie bakalárskeho a doktorandského titulu a na 2 roky pre dosiahnutie magisterského titulu.
Program s názvom Huayu Enrichment Scholarship je určený pre tých, ktorí majú záujem o štúdium mandarínskej čínštiny (Huayu) na Taiwane a toto štipendium sa udeľuje na 6, resp. 12 mesiacov.
 
Viac informácií a detailov nájdete na stránkach:
 
 
A takisto na stránke SAIA:
 
language course - TAIWAN - ŠTIPENDIÁ MINISTERSTVA ŠKOLSTVA NA ŠTÚDIUM ČÍNSKEHO (MANDARÍNSKEHO) JAZYKA:
 
 
bachelor study - TAIWAN - ŠTIPENDIÁ MINISTERSTVA ŠKOLSTVA NA TAIWANE NA CELÉ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM:
 
 
MA and PhD study - TAIWAN - ŠTIPENDIÁ MINISTERSTVA ŠKOLSTVA NA TAIWANE NA CELÉ MAGISTERSKÉ A DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM:
 
 
Viac informácií získate na telefónnom čísle: +421-2-5825-3220

Späť