Stážový program Internship USA Agriculture pre študentov a absolventov poľnohospodárskych odborov

Agentúra Across Agency s.r.o. (www.WorkStudyTravel.sk) ponúka študentom a absolventom poľnohospodárskych odborov platený medzinárodný stážový program Internship USA Agriculture orientovaný na päť základných oblastí:

Účastníci programu Internship USA Agriculture dostanú J1 Internship/Training víza, ktoré ich oprávňujú pracovať v USA 3 - 12 mesiacov. Podmienkou kvalifikácie je relevantné vzdelanie alebo prax v trvaní 5 rokov vo sfére zamerania programu.

Absolventi programu nadobudnú cenné pracovné skúsenosti z prostredia amerických spoločností, zvýšia svoje možnosti uplatnenia sa na trhu práce, zdokonalia sa v komunikácii v anglickom jazyku a zároveň získajú kontakty pre svoju budúcu kariéru.  

Jdi zpět