Informačné technológie v praxi - online prednáška

Téma: Informačné technológie v praxi - online prednáška
Prednášajúci:  Miroslav Pikus, Miloš Murza
Dátum a čas: 21. 5. 2020, 10.00 h
Miesto: https://lnk.sk/szMY
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt SPU v Nitre aj záujemcov z radov verejnosti.

Späť