HACKATHON: Zapojte sa do súťaže o štipendium!

HACKATHON: Súťaž o štipendium pre študentov v rámci EIT Food Additional Activities

Päť študentských tímov bude hľadať praktické riešenie danej témy.
Téma: Stratégia znižovania potravinového odpadu v domácnostiach na Slovensku.
Termín: 15. októbra 2019, 8.00 – 16.00 h
Miesto: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, zasadacia miestnosť pod aulou,, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Registrácia: danka.moravcikova@uniag.sk
Bližšie info: eva.durcanska@uniag.sk

 

Program:
8.00- 8.45 h Registrácia
8.45 - 9.00 h Otvorenie podujatia - Ivan Takáč, prorektor SPU pre komunikáciu a prax
9.00 - 9.15 h EIT Food Hub aktivity na Slovensku - Adriana Kolesárová, koordinátorka projektu EIT Food Hub v SR, prodekanka pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy Fakulty biotechnológie a potravinárstva, SPU v Nitre
9.15 - 9.30 h Podmienky súťaže HACKATHON - Danka Moravčíková, riaditeľka kancelárie projektových a transferových činností, SPU v Nitre
9.30 - 9.45 h Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky - Ľubomír Lacúch, projektový manažér, Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bratislava
9.45 - 10.45 h - Iniciatíva za zavádzanie koučovacieho prístupu na univerzity a vysoké školy - Koučing v praxi - Eva Timková, koučka, mentorka, supervisorka, Nitriansky klub koučov, SAKO a ICF Slovak Chapter (Slovenská asociácia koučov a Slovenská pobočka ICF -International Coach Federation)
10.45 - 13.00 h HACKATHON: súťaž 5 tímov (1 tím/6 študentov)
- zadefinovanie problémov: Zuzana Madajová, FreeFood, téma: Stratégia znižovania potravinového odpadu v domácnostiach na Slovensku,
- zaradenie do tímov,
- hľadanie praktických riešení.
13.00 – 13.30 h Obed
13.30 - 14.30 h Prezentácia študentských nápadov pred porotou
14.30 - 16.00 h Vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie víťazného tímu

Sprievodné podujatie počas celého dňa
8.00 – 16.00 h Deň kariéry: osobné stretnutie študentov, budúcich absolventov a zástupcov firiem s cieľom sprostredkovania práce, stáže, brigády, praxe alebo spolupráce na bakalárskych a diplomových prácach. Súčasťou budú informatívne prednášky zúčastnených firiem.

 

PROGRAM

Späť