Futbalový turnaj troch univerzít

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Výbor Univerzitnej organizácie  OZ PŠaV pri SPU v Nitre a Centrum univerzitného športu SPU poriadajú Futbalový turnaj troch univerzít  o putovný pohár rektora, ktorý sa uskutoční 10. septembra 2013 na štadióne ČFK - Nitra (Čermáň). Záštitu nad podujatím prevzal  rektor Dr. h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

Na turnaji sa zúčastnia družstvá zamestnancov troch univerzít: Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Technickej univerzity vo Zvolene, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

PROGRAM TURNAJA:

Prezentácia: 9:30 h

Otvorenie turnaja: 10:00 h

 

TERMÍNY ZÁPASOV (2 x 30 minút):

Družstvá A : B  10:15 – 10:45 h 10:55 – 11:25 h

Družstvá B : C 12:00 – 12:30 h 12:45 – 13:15 h

Družstvá A : C  13:45 – 14:15 h 14:25 – 14:55 h

 

VYHODNOTENIE TURNAJA: o 16.00 h v Študentskom domove A. Bernoláka Akademická ul. 1

 

Späť