EÚ, Erasmus+ a online prihláška na mobility študentov 2014

Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích projektov v spolupráci s informačným centrom Europe Direct, Agroinštitút Nitra, š.p. pozýva všetkých záujemcov o študijné pobyty a stáže v zahraničí na prezentáciu nového  programu EÚ na podporu spolupráce vo vzdelávaní Erasmus+ 2014-202, ktorý sa bude konať v stredu 5.3.2014 o 15:30 v posluchárni Z-01 (hlavná budova SPU na Tr. A. Hlinku 2).
 
Program:
  • Využi možnosti, ktoré ti ponúka EÚ a Erasmus+
  • Online prihláška na mobility
  • Erasmus Mundus a mobility v Rusku
  • Erasmus Student Network SUA NITRA študentská dobrovoľnícka organizácia
  • Moja skúsenosť s mobilitou  - prezentácie slovenských a zahraničných študentov z ich pobytov v zahraničí resp. na SPU

 

tl_files/download/Pictures/Zahranicie/zahranicne mobility/EU flag-Erasmus+_vect_POS.jpg

Späť