Erasmus+ mobilita zamestnancov výzva na prihlasovanie 2014

tl_files/download/Pictures/Zahranicie/zahranicne mobility/EU flag-Erasmus+_vect_POS.jpgSPU vyhlasuje výzvu na podávanie prihlášok na Erasmus+ mobility zamestnancov (výučba, školenia) v akademickom roku 2014/15 pre mobility od 1.11.2014 do 30.9.2015.


Vyplnenú prihlášku odovzdajte do Kancelárie zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích projektov  (Ing. Slivinská) do 10.októbra 2014.

Kritériá výberu: hlavným kritériom je kvalita predloženého Programu mobility s ohľadom na prínos pre účastníka a SPU, v prípade zhodného hodnotenia viacerých prihlášok sa prednostne podporujú uchádzači, ktorí ešte na mobilite neboli.

Informácie o podmienkach účasti, postupe prípravy a realizácie mobility, formuláre prihlášky

Späť